• NHÀ PHỐ HÓC MÔN

  • Giá: 3 TỶ
  • Diện tích : 1000
  • Chủ đầu tư : VINDERLAN
  • Tiến độ : 3 THÁNG
  • Địa chỉ : 1090 Quang Trung, Gò Vấp, TPHCM
  • Được biết, chương trình "Chỉnh trang và phát triển đô thị" từ nay tới năm 2025, TP.HCM sẽ thực hiện quyết liệt việc di dời và giải tỏa gần 20.000 hộ trên và ven sông rạch để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt mới cho một thành phố hội nhập. Theo đó, kế hoạch di dời sẽ được tiến hành trong 2 giai đoạn.

Được biết, chương trình "Chỉnh trang và phát triển đô thị" từ nay tới năm 2025, TP.HCM sẽ thực hiện quyết liệt việc di dời và giải tỏa gần 20.000 hộ trên và ven sông rạch để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt mới cho một thành phố hội nhập. Theo đó, kế hoạch di dời sẽ được tiến hành trong 2 giai đoạn.

Được biết, chương trình "Chỉnh trang và phát triển đô thị" từ nay tới năm 2025, TP.HCM sẽ thực hiện quyết liệt việc di dời và giải tỏa gần 20.000 hộ trên và ven sông rạch để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt mới cho một thành phố hội nhập. Theo đó, kế hoạch di dời sẽ được tiến hành trong 2 giai đoạn.

Được biết, chương trình "Chỉnh trang và phát triển đô thị" từ nay tới năm 2025, TP.HCM sẽ thực hiện quyết liệt việc di dời và giải tỏa gần 20.000 hộ trên và ven sông rạch để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt mới cho một thành phố hội nhập. Theo đó, kế hoạch di dời sẽ được tiến hành trong 2 giai đoạn.

 

 

 

Dự án khác

NHÀ PHỐ HÓC MÔN

Giá: 1 tỷ

Diện tích: 1000

Địa chỉ: 1090 Quang Trung, Gò Vấp, TPHCM

NHÀ ĐẤT QUẬN 12

Giá: 40 TỶ

Diện tích: 1000

Địa chỉ: 1090 Quang Trung, Gò Vấp, TPHCM

NHÀ ĐẤT QUẬN 12

Giá: 6 TỶ

Diện tích: 1000

Địa chỉ: 1090 Quang Trung, Gò Vấp, TPHCM

NHÀ PHỐ HÓC MÔN

NHÀ PHỐ HÓC MÔN

NHÀ PHỐ HÓC MÔN

NHÀ PHỐ HÓC MÔN

NHÀ PHỐ HÓC MÔN
NHÀ PHỐ HÓC MÔN